Zájmové kroužky pro MŠ a ZŠ

  >  Zájmové kroužky pro MŠ a ZŠ

Rádi byste dali své dítě na zájmový kroužek, kde bude nejen mnoho zábavy, ale také se během kroužku naučí a rozvine své dovednosti či talent. Stali jsme se partnerem uznávané české firmy Rytmik dětem, která působí na trhu již od roku 1997, tedy více než 24 let a nabízí mnoho zájmových kroužků nejen pro děti mateřské školy, ale i pro děti základní školy.

Zájmové kroužky pro děti v okresech Mladá Boleslav, Jičín a Nymburk, které lze navštěvovat, se zaměřují např. na sportování, tanečky, hudební zaměření či zpívání, keramiku, divadlo, výtvarky a mnohé další. Kompletní seznam zájmových kroužků naleznete níže.

Dále v tomto roce nabízíme nový zájmový kroužek HH – Hobby Horsing.

Hobby Horsing

Začínáme školním rokem 2021 – 2022 a těšíme se na případnou spolupráci.

rytmik-krouzky-pro-deti-ms

Zájmové kroužky pro MŠ

Taneční a pohybový kroužek

Děti se naučí:

 • vnímat hudbu
 • správné držení těla
 • taneční variace na různé básničky a říkadla
 • taneční hry
 • jednoduché tance přizpůsobené jejich věku a schopnostem

 

Malý olympionik

Děti se naučí:

 • Vytvořit sportovní návyky a upevňování radosti z pohybu
 • rozvíjet svou obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu pomocí her
 • podporovat zdravou soutěživost a umění vyhrát či přijmout porážku
 • dodržovat pravidla – fair play
 • sportovat v týmovém duchu
 • olympijské disciplíny

 

Flétnička pro nejmenší

Děti se naučí:

 • rozvíjet hudební, rytmické a harmonické cítění
 • základy hry na hudební nástroj
 • správnému dýchání
 • spoustu hezkých písniček i doprovodných cvičení
 • používat kvalitní učebnice a učební pomůcky přizpůsobené věku dětí

 

Angličtina pro nejmenší

Děti se naučí:

 • základy jazyka
 • pracovat s nejrůznějšími audiovizuálními pomůckami
 • zábavnou formou pomocí her, říkanek, písniček atd. základní slovní zásobu
 • komunikovat s kamarády v anglickém jazyce
 • pracovat s kvalitními učebnicemi a učebními pomůckami

 

Angličtina v pohybu aneb učíme se anglicky hravě

Děti se naučí:

 • budovat kladný vztah k anglickému jazyku
 • seznamovat se základy angličtiny
 • pomocí pohybových aktivit snadno a nenásilně porozumět slovíčkům a frázím
 • pomocí nové netradiční učebnice přiblížit jazyk dětem formou pohybu
 • anglické říkánky a písničky
 • prostřednictvím her a zážitků další nový jazyk

 

Kroužek pro kluky

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • kluci se budou věnovat různým sportům a pohybovým aktivitám
 • jednoduchou a zábavnou formou pokusů proniknou do tajů fyziky
 • čeká je fascinující svět vesmíru
 • poznají základní pravidla dopravního provozu
 • budou se věnovat jednoduchému modelářství
 • seznámí se s tábornickými dovednostmi
 • odhalí kouzlo rybaření
 • nahlédnou do světa dinosaurů
 • nebude chybět práce se dřevem
 • připraveno je i tradiční pletení pomlázky

 

Keramika pro nejmenší

Děti se naučí:

 • základy modelářské techniky
 • jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků
 • jak hotové výrobky barvit a jaké barvy používat
 • projevit svou kreativitu a představivost

 

Vědecký kroužek

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • cílem kroužku je děti seznámit s přírodovědnými, fyzikálními a chemickými pokusy
 • snažíme se dětem přiblížit tento kroužek jako zábavný a dobrodružný
 • děti se učí základní postupy práce u jednotlivých pokusů
 • ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
 • děti se pomocí pokusů naučí nejen objevovat, ale také prohlubovat své chápání
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

 

Kroužek tvořivých ručiček

Děti se naučí:

 • pracovat s různými výtvarnými materiály
 • rozvíjet svou fantazii
 • spoustu zajímavých výtvarných technik
 • vytvářet různé dekorace

 

Netradiční výtvarné dílny

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • děti se naučí pracovat s netradičními materiály a vytvářet krásné, originální předměty
 • kroužek podněcuje psychomotorické funkce, rozvíjí smyslové vnímání a cit pro estetičnost
 • děti čeká malování na různé materiály, např. na hedvábí a na porcelán
 • seznámí se například s technikou zvanou bubble-up, sypanou batikou nebo decoupage apod.
 • vyzkouší si práci s polymerovou fimo hmotou, plastickou a prostorovou tvorbu nebo mandaly sypané barevnými písky a další
 • smyslem kroužku je obohatit dětskou mysl a fantazii
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

 

Zdravotní cvičení

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • cviky jsou zaměřeny na záda, prevenci plochých nohou, správné držení těla nebo aktivaci ochablých svalů
 • je to jednak preventivní, ale zároveň přirozený způsob pohybu v každodenním životě
 • cvičení také kombinuje prvky jak samotného zdravotního cvičení, tak prvky z pilatesu nebo jógy
 • celý kroužek je koncipován zábavnou formou nejen pomocí cviků, ale i her
 • každou hodinu má lektor připravenou tematicky podle našich kvalitních metodických materiálu
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

 

Divadelní a dramatický kroužek

Děti se naučí:

 • vystupovat na pódiu
 • jak zahrát povahově různorodé postavy
 • zábavnou a hravou formou různé říkanky a pohádky
 • správně vyslovovat a mluvit zřetelně
 • jak se tvoří kulisy a co se děje v divadelním zákulisí

 

Povídálek

Děti se naučí:

pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení  správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem.

 

Malý kuchař

Co vše tento kroužek dětem přinese:

v kroužku Malý kuchař si děti vyzkouší přípravu slaných i sladkých pokrmů (pomazánky, obložené chlebíčky, zdravé ovocné i zeleninové saláty, sladkosti a jiné pochoutky).

Během přípravy děti hravou formou seznamujeme s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Děti jsou zároveň vedeny k odpovědnosti za úklid a pořádek. Své výtvory si děti po kroužku mohou sníst nebo věnovat např. rodičům či paním učitelkám.

 

Jóga pro nejmenší

Děti se naučí:

 • důkladně procvičit celé tělo
 • jak si zlepšit fyzickou kondici
 • pozitivně působit na psychiku
 • koncentrovat
 • různé zábavné pohybové hry

 

Gymnastika pro nejmenší

Děti se naučí:

 • základy gymnastiky
 • jak si zlepšit svou fyzickou kondici
 • gymnastické sestavy
 • pracovat s různým náčiním
 • spoustu pohybových her

 

Malý zálesák a přírodovědec

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • kreativní přírodní hry a soutěže
 • výtvarnou tvorbu z přírodních materiálů
 • nové poznatky o lese v souvislostech formou příběhů
 • děti si zahrají na  výzkumníky vody a půdy
 • dozví se, co je to potravní pyramida
 • budou poznávat stromy, keře, květiny a zvířata
 • přiblíží si práci lesníků a myslivců
 • ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily
rytmik-krouzky-pro-deti-zs

Zájmové kroužky pro ZŠ

Taneční a pohybový kroužek

Děti se naučí:

 • Nové taneční styly
 • Různé žánry od street dance, po latinskoamerické tance a oblíbenou salsu
 • Správné držení těla
 • Vnímat rytmus
 • Prostorovému vnímání
 • Osvojí si základní kroky a vyzkoušejí rozvité figury
 • Objeví kouzlo tance

 

Bojové sporty

Děti se naučí:

 • Základům různých bojových sportů
 • Základní údery a kopy
 • Bránit se
 • Jak zlepšit svou koncentraci a sebekontrolu
 • Etický kodex bojovníka

 

Vědecký kroužek

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • cílem kroužku je děti seznámit s přírodovědnými, fyzikálními a chemickými pokusy
 • snažíme se dětem přiblížit tento kroužek jako zábavný a dobrodružný
 • děti se učí základní postupy práce u jednotlivých pokusů
 • ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
 • děti se pomocí pokusů naučí nejen objevovat, ale také prohlubovat své chápání
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

 

Kroužek vaření

Děti se naučí:

 • Jak může být vaření jednoduché a zábavné
 • Připravovat předkrmy, polévky, hlavní jídla, zákusky, saláty i jednohubky
 • Základy mezinárodní kuchyně a cizokrajných jídel
 • Recepty na různé nápoje a drinky
 • Zvládnout základy stolování a gastronomie

 

Kroužek pro kluky

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • nebudou chybět sportovní aktivity, soutěže a pohybové hry
 • naučí se jednoduché pokusy a poznají svět fyziky
 • čeká je fascinující svět vesmíru
 • poznají základní pravidla dopravního provozu
 • vyzkouší si modelování  a práci se dřevem
 • seznámí se s tábornickými dovednostmi
 • odhalí kouzlo rybaření
 • nahlédnou do světa dinosaurů
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

 

Novinářský kroužek

Děti se naučí:

 • Naostřit své pero, vybrousit svůj jazyk
 • Psát o všem zajímavém kolem nás
 • Připravit vlastní reportáže, rozhovory a články
 • Vydávat vlastní noviny
 • Jak to funguje v opravdové redakci
 • Tvůrčímu psaní

 

Divadelní a dramatický kroužek

Děti se naučí:

 • Postavit se na prkna, která znamenají svět
 • Herecké techniky
 • Zahrát různé postavy a role
 • Pracovat se svým hlasem a mluvit zřetelněji
 • Jak se dělají kostýmy a co se děje v divadelním zákulisí
 • Vystupovat nejen před svými kamarády
 • Jak se prosadit

 

Netradiční výtvarné dílny

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • děti se naučí pracovat s netradičními materiály a vytvářet krásné, originální předměty
 • kroužek podněcuje psychomotorické funkce, rozvíjí smyslové vnímání a cit pro estetičnost
 • děti čeká malování na různé materiály, např. na hedvábí a na porcelán
 • seznámí se například s technikou zvanou bubble-up, sypanou batikou nebo decoupage apod.
 • vyzkouší si práci s polymerovou fimo hmotou, plastickou a prostorovou tvorbu nebo mandaly sypané barevnými písky a další
 • smyslem kroužku je obohatit dětskou mysl a fantazii
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

 

Keramika

Děti se naučí:

 • Jak se vyrábí keramika
 • Různé modelářské techniky
 • Pracovat s keramickou hlínou
 • Vyrobit vlastnoručně hrníček, svícen a mnoho dalších předmětů
 • Zapojit svou fantazii a rozvíjet kreativitu

 

Fotografický kroužek

Děti se naučí:

 • Zachytit svět kolem sebe
 • Využít všechny funkce digitálního fotoaparátu
 • Tvorbu fotografie
 • Různé metody – focení v přítmí, venku, s bleskem, portréty, květiny apod.
 • Zpracovávat digitální fotografie

 

Kouzelnický kroužek

Děti se naučí:

 • Základy kouzlení a magie
 • Prvky mikromagie, salónních kouzel a spoustu dalších triků
 • Kouzlit s pomocí hůlky a dalších předmětů
 • Tajemství velkých kouzelníků
 • Malá i velká kouzla

 

Angličtina pro nejmenší

Děti se naučí:

 • jazyk, kterým mluví celý svět
 • jazyk internetu
 • gramatiku i užitečná slovíčka
 • pracovat s kvalitními pomůckami a učebnicemi

 

Angličtina v pohybu

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • vybudují si kladný vztah k anglickému jazyku a seznámí se se základy angličtiny
 • výuky je obohacena o písničky a  skrze pohyb a hry děti aktivně a snáz přijímají angličtinu
 • cílem kroužku je, aby děti porozuměly slovíčkům a krátkým větám nebo frázím
 • součástí výuky je využití naší vlastní ilustrované učebnice
 • jednou z metod naší práce je používání audiovizuálních pomůcek (kartičky, plakátky s příběhy..)
 • ve výuce nebudou chybět anglické říkánky a básničky
 • po celou dobu výuku je provází maňásek žabák Hoppy

 

Flétna

Děti se naučí:

 • Hrát na zobcovou flétnu
 • Správně dýchat
 • Poznávat a číst noty
 • Rozvíjet hudební a rytmické cítění
 • Základyhudební nauky
 • Zvládnout jeden z nejoblíbenějších hudebních nástrojů

 

Roztleskávačky

Co vše tento kroužek dětem přinese:

 • naučí se jednoduché gymnastické prvky a různé sestavy
 • díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti a rytmické cítění
 • kroužek přispívá ke správnému držení těla a ke zlepšení fyzické kondice
 • je to velmi energický a týmový druh sportu, který je v dnešní době populární
 • kroužek je vždy přizpůsoben věku dítěte a jeho pohybovým dovednostem
 • do celkové koncepce výuky zahrnujeme rozcvičky, sportovní hry a na závěr hodiny i relaxační prvky
 • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily
 • dívky se také seznámí s prvky, jako jsou skoky, výkopy a pokřiky

Kde nás zastihnete?

Najdete nás ve vesničce Veselice, nicméně pořádáme akce pro děti a příměstské tábory v okrese Mladá Boleslav.

Kontaktujte nás

  Kliknutím na tlačítko Poslat zprávu souhlasíte s GDPR.