Obchodní podmínky Indoorfun

Provozovatel internetového obchodu http://www.indoorfun.cz je firma:
INDOOR FUN s.r.o.
Veselice 68
294 04 Dolní Bousov
IČ: 29385393
DIČ: CZ29385393
Obchodní společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45536.

Kontaktní údaje provozovatele:
E-mail: indoorfun@indoorfun.cz nebo eshop@indoorfun.cz
Tel.: +420 602 782 412, +420 605 700 815.

Všeobecná ustanovení

Kupující uzavřením kupní smlouvy (učiněním závazné objednávky) stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že je akceptuje. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a jsou zveřejněny na tomto internetovém obchodu.

Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která provedla objednávku prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Pokud kupující nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vzájemné vztahy těmito Obchodními podmínkami a dále příslušnými právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele). Pokud kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vzájemné vztahy těmito Obchodními podmínkami a dále Obchodním zákoníkem. V tomto případě je důležitým rozdílem to, že se kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Objednávka zboží a služeb

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Veškeré informace a údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Kupující má možnost provést objednávku prostřednictvím internetového obchodu http://www.indoorfun.cz nebo prostřednictvím e-mailu eshop@indoorfun.cz. Objednávka prostřednictvím e-mailu musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, platnou adresu (fakturační, případně i dodací pokud se liší), e-mail a telefon. Dále je nutné uvést označení zboží, počet kusů a způsob dopravy a platby.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky na našem internetovém obchodě je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Potvrzení objednávky

Do 24 hodin od objednání přijde kupujícímu na udanou e-mailovou adresu automatické potvrzení objednávky (kopie provedené objednávky). V případě, že se tak nestane, kontaktujte nás prosím na e-mail eshop@indoorfun.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 700 815, abychom mohli tuto situaci vyřešit.
V případě nejasností ohledně Vámi provedené objednávky Vás budeme kontaktovat.

Storno objednávky, nepřevzetí dobírky

Kupující má právo stornovat provedenou objednávku písemně na e-mail eshop@indoorfun.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 700 815 do 24 hodin od objednání, nejpozději však do chvíle, než bude objednávka vyexpedována. Pro zrušení objednávky musíte uvést číslo objednávky a Vaše jméno.

Pokud si objednávku nevyzvednete nebo ji zrušíte po expedici, budeme nuceni po Vás požadovat úhradu všech vynaložených nákladů na doručení zásilky (zejména náklady na dopravu a platbu). Veškeré objednávky jsou dle zákona závazné, proto si prosím předem koupi rozmyslete, než objednávku učiníte.

Způsob a cena převzetí – dodání zboží

Dodání prostřednictvím České pošty, s.p. Cena je dle aktuálního ceníku České pošty platného od 1.6. 2020.

Způsob a cena úhrady

Dodací lhůta

Je-li zboží skladem, odesíláme během 2 pracovních dnů. Pokud zboží není v okamžiku Vaší objednávky skladem, sdělíme Vám přibližný termín dodání. V případě, že nebudeme schopni objednané zboží dodat nebo jej budeme moci dodat jen částečně, budeme Vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, abychom se domluvili na dalším postupu (např. objednání jiného zboží, storno objednávky, vrácení peněz u platby předem apod.). Ve výjimečných případech se může dodací lhůta prodloužit. O této skutečnosti budete informováni na úvodní stránce našeho internetového obchodu (např. dovolená).

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

Pokud je kupující fyzická osoba, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se kupující pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě rozhodne, musí tuto skutečnost sdělit neprodleně prodávajícímu písemnou formou na e-mailovou adresu eshop@indoorfun.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Na základě domluvy vrátí kupující prodávajícímu zboží zpět na adresu provozovatele, a to na vlastní náklady kupujícího. Zboží nesmí být zasláno na dobírku a doporučujeme zásilku pojistit. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené ani jinak znehodnocené v nepoškozeném originálním obalu. Ke zboží musí být přiložen originální doklad o koupi. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, je provozovatel oprávněn dle Občanského zákoníku vrácenou kupní cenu zboží snížit o odpovídající částku nebo neakceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět, a sice na náklady kupujícího.

Po splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu zaslána částka za zboží (plná kupní cena bez ceny za dopravu a platbu) převodem na jeho účet a to ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení zboží provozovatelem internetového obchodu.

Kupující má také právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud mu bylo doručeno či předáno jiné zboží, než které si objednal. V tomto případě prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu provede nápravu odpovídající kupní smlouvě. Prodávající přitom bude vycházet ze svých možností a z požadavku kupujícího (výměna zboží, sleva dle domluvy, vrácení peněz). Pokud ovšem kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, či ji sám způsobil, např. telefonicky se domluvila jiná velikost, barva apod., tak toto právo na odstoupení od kupní smlouvy neplatí.

Reklamace zboží

Na zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není uvedeno jinak. Prostřednictvím tohoto internetového obchodu je prodáváno pouze nové zboží nikoliv použité. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním a opotřebením, nesprávným používáním výrobku, používáním jiným způsobem nebo k jinému účelu, než je uvedeno v návodu, nesprávným skladováním. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Po obdržení zboží doporučujeme co nejdříve prohlédnout a zkontrolovat zboží. V případě viditelného poškození zboží má kupující právo odmítnout jeho převzetí. Vady zboží je kupující povinen reklamovat co nejdříve, a to písemně e-mailem na adresu eshop@indoorfun.cz nebo písemně na poštovní adresu provozovatele tohoto internetového obchodu. Do reklamace musí kupující uvést číslo faktury, označení zboží, popis vady a návrh způsobu vyřízení reklamace (oprava zboží, výměna
za nové zboží, odstoupení od kupní smlouvy a vrácení finanční částky). Zákazník je povinen reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo jej zaslat na adresu prodávajícího. Reklamované zboží zaslané na adresu prodávajícího
na dobírku není prodávající povinen převzít.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

Případné reklamace kupujících vyřizujeme individuální dohodou s nimi a v souladu s platným právním řádem. Pokud není dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona O ochraně spotřebitele. Pokud kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vzájemná práva z odpovědnosti za vady Obchodním zákoníkem, není-li domluveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů na Úřadu pro ochranu osobních údajů. S osobními údaji kupujícího bude nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
v platném znění. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne žádným třetím osobám s výjimkou přepravních společností (jméno, adresa, příp. telefon). Údaje budou shromažďovány a zpracovávány elektronicky a budou zabezpečeny dle zákona.